Αρχική

Η Βίλα

Υπηρεσίες & Εγκαταστάσεις

Φωτογραφίες ▼

Ιδανική Τοποθεσία

Όροι & Προϋποθέσεις

Επικοινωνία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ / ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εισαγωγή
Καλωσορίσατε στη Βίλα Heora (www.heoraresidence.com). Αποκτώντας πρόσβαση και χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε και να υποκύπτετε στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις (“Όροι”). Εάν δεν συμφωνείτε με κάποιο μέρος αυτών των Όρων, παρακαλούμε να αποχωρήσετε από τη χρήση του Ιστότοπου μας.
 

Χρήση του Ιστότοπου
Ο Ιστότοπος παρέχει μια πλατφόρμα για τους χρήστες (“Χρήστες”) να περιηγούνται και να κάνουν κρατήσεις για διάφορες υπηρεσίες, προϊόντα ή εκδηλώσεις (“Κρατήσεις”).
Οι χρήστες πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσουν τον Ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών.
Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εχεμύθειας των πληροφοριών λογαριασμού τους και του κωδικού πρόσβασής τους.

Κρατήσεις
Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στις διαθέσιμες υπηρεσίες, προϊόντα ή εκδηλώσεις στον Ιστότοπο και να κάνουν κρατήσεις.
Οι αιτήσεις κράτησης εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα και την αποδοχή του παρόχου υπηρεσιών (“Πάροχος”).
Μόλις μια κράτηση επιβεβαιωθεί από τον Πάροχο, σχηματίζεται μια δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του Χρήστη και του Παρόχου.
Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την παροχή ακριβών και πλήρων πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης.

Πληρωμές
Οι χρήστες συμφωνούν να καταβάλλουν το 50% του συνολικού ποσού για την Κράτηση, όπως προσδιορίζεται στον Ιστότοπο.
Οι πληρωμές ενδέχεται να επεξεργαστούν μέσω επεξεργαστών πληρωμών τρίτων. Οι χρήστες συμφωνούν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των επεξεργαστών.
Οποιεσδήποτε επιπλέον χρεώσεις, φόροι ή άλλες χρεώσεις που σχετίζονται με την Κράτηση θα είναι σαφώς επικοινωνημένες στο Χρήστη προτού ολοκληρωθεί η κράτηση.

Ακυρώσεις και Επιστροφές
Για να λάβουν πλήρη επιστροφή, οι επισκέπτες πρέπει να ακυρώσουν εντός 48 ωρών από την κράτηση, και η ακύρωση πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από το check-in.
Οι επισκέπτες πρέπει να ακυρώσουν τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από το check-in για να λάβουν επιστροφή 50% για όλες τις νύχτες.
Εάν οι επισκέπτες ακυρώσουν λιγότερο από 30 ημέρες πριν από το check-in, δεν θα υπάρξει επιστροφή.

Ευθύνες του Χρήστη
Οι χρήστες συμφωνούν να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο που υποβάλλουν, όπως κριτικές ή ανατροφοδοτήσεις, και πρέπει να διασφαλίσουν ότι τέτοιο περιεχόμενο είναι ακριβές και σεβαστικό.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της ανήκουν στη Βίλα Heora και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να αντιγράφουν, τροποποιούν, διανέμουν ή χρησιμοποιούν οποιοδήποτε περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα χωρίς ρητή άδεια.

Περιορισμός Ευθύνης
Η Βίλα Heora δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, περιστασιακές, ειδικές, επακόλουθες ή παραδειγματικές ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Κρατήσεων. Η Βίλα Heora δεν φέρει ευθύνη για την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα των υπηρεσιών, προϊόντων ή εκδηλώσεων που προσφέρονται από τους Παρόχους.

Λήξη
Η Βίλα Heora διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει τους λογαριασμούς Χρηστών που παραβιάζουν αυτούς τους Όρους ή εμπλέκονται σε απάτες ή επιζήμιες δραστηριότητες.

Αλλαγές στους Όρους
Η Βίλα Heora διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες θα ενημερώνονται για τις αλλαγές, και η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας μετά από τις αλλαγές αποτελεί αποδοχή των τροποποιημένων Όρων.

Δικαίο που εφαρμόζεται
Αυτοί οι Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, και οποιεσδήποτε διαφορές θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων στην Ελλάδα.